Slåtten Skog AS

Øvre Hemsedalsvegen 45
3550 Gol

E-post: post@slaattenskog.no
Telefon: 41428527

Slåtten Skog AS holder til i Gol kommune og vi tar på oss oppdrag i heile Hallingdal. Vi tilbyr alt innen maskinell skogsdrift samt skogsrådgiving

Bedriften er medlem i MEF – Maskinentreprenørenes Forbund

Vi jobber for at du som skogeier skal få best mulig utnyttelse av skogen din samt at miljøhensyn blir ivaretatt i henhold til Norsk PEFC Skogstandard og FSC

For oss er det det samme hvem du leverer tømmeret ditt til. Vi høgger for deg som skogeier! Men er gjerne behjelpelig med å formidle tømmeret om du vil det

Hogst og framkjøring av tømmer

Vi har moderne maskiner med avansert teknologi og måleutstyr for blant annet kunne få best mulig verdiutnyttelse av tømmerstokken. Alle maskiner er blant annet utstyrt med GPS for sikkerheten mot deler og viktige miljøhensyn.

Vi blir gjerne med på ein befaring!

Vi har valgt å satse på tynning da dette er eit økende behov i Hallingdal

Ved tynning lar man de beste trea stå igjen og tar ut de med lavere kvalitet. Vi får da ein jevn produksjon fordelt over arealet. Trea som står igjen vil øke meir i diameter som igjen vil gi ein større verdi når det skal sluttavvirkes.

Driftskostnaden ved sluttavvirkning vil bli noe lavere ettersom det da ikkje er så mye ryddetrær.

Graving/oppussing

Om det skulle væra vanskelig terreng der skogen står, og det er behov for graving har vi egen graver å stille med.

Vi tar også på oss oppretting av kjøreskader, grøfting og utbedring av skogsbilvegen og snuplassen.

Pin It on Pinterest